banner1-1 (2)
banner
banner2-1 (1)
banner3-1 (2)
banner
X

SIZI BERIP BOLarys
Elmydama alIEST GOWY
ÖNÜMLER

Mugt nusgalary we katalogy alyňGO

“ShineOn”, yşyklandyryş we displeý bazary üçin öňdebaryjy global LED paket we modul çözgüt üpjün edijisidir.2010-njy ýylyň ýanwar aýynda döredildi. ABŞ-nyň ýokary tehnologiýaly kompaniýalarynda tejribesi bolan optoelektronika pudagy hünärmenleriniň topary tarapyndan döredildi.ShineOn, GSR kärhanalary, Demirgazyk Light Wenture Capital, IDG-Accel Partners we Mayfield ýaly meşhur ABŞ we Hytaý wençura kapital firmalary tarapyndan berk goldanýar we ýerli häkimlik tarapyndan hem goldanýar.
10 ýyldan gowrak ösüşden soň, kompaniýa “ShineOn (Pekin) tehnologiýasy” we “ShineOn innowasiýa tehnologiýasy” atly iki guramadan ybarat topar kärhanasyna öwrüldi.“ShineOn” (Pekin) tehnologiýasy ýokary güýçli senagat yşyklandyryş enjamlary we akylly yşyklandyryş ulgamlary ugrunda işleýän Şençzhenen Betop Elektronikasyny saklaýar, “ShineOn Innovation Technology” bolsa “ShineOn” (Nanchang) tehnologiýasyny saklaýar we LED enjamlaryna, modullaryna we böleklerine ünsi jemleýän “ShineOn Hardtech” -i bölekleýin saklaýar. ösen displeýler, ýokary öndürijilikli yşyklandyryş we beýleki programmalar üçin ulgamlar.

has giňişleýin gör
kompaniýa hakda has giňişleýin biliň
fgh

Aýratyn önümlerimizi öwreniň

Bu yşyk-diodly indikatorlar ýokary ygtybarlylygy we amaly giňligi bar.

SIZI ON ÖZÜ .IZDE
Reňkli durmuş

 • BIZIEC TEHNOLOGI .A
 • Täzeçillik
 • Tejribe

“ShineOn”, müşderileriň ilki bilen işewürlik bitewiligini we tehnologiýa täzeliklerini dowam etdirmekde kärhananyň ruhuna we hil syýasatyna eýerýär.

“ShineOn”, müşderileriň ilki bilen işewürlik bitewiligini we tehnologiýa täzeliklerini dowam etdirmekde kärhananyň ruhuna we hil syýasatyna eýerýär.

“ShineOn”, müşderileriň ilki bilen işewürlik bitewiligini we tehnologiýa täzeliklerini dowam etdirmekde kärhananyň ruhuna we hil syýasatyna eýerýär.

SIZI AL hemişe almagyňyzy üpjün ederis
IEST GOWY HYZMAT

 • 500+
  500+

  Işgärler

  Şineonyň dört şäheriň hemme ýerinde 500-den gowrak işgäri bar.
 • 12
  12

  Tejribe ýyllary

  Kompaniýanyň 12 ýyllyk LED gözleg we ösüş we önümçilik tejribesi bar.
 • 50+
  50+

  Üpjün edijiler

  Dürli önümler üçin dürli görnüşli we durnukly üpjün edijileri gözleýäris.
 • 800+
  800+

  Müşderiler

  “Shineon” -da has köp durmuşy ýagtylandyrmak üçin müşderileri bar.

Iň soňkyKESEL EDILMEK

NämeAdamlar bilen gürleşiň

 • Huang Hongsheng Skyworth esaslandyryjysy
  “Shineon” -yň innowasiýa tehnologiýasy ykrar edilmäge mynasypdyr, bu iň gowy durnukly we dostlukly hyzmatdaş üpjün edijilerimizdir.
 • BAO LIANMING TCL-de prezident
  Önümçilikde öňdebaryjy tehnologiýa, ýokary hilli önümler, tygşytly bahasy bilen TCL-den Tehnologiýa innowasiýa baýragyny alyň.

Bahasy üçin sorag

Döredileli bäri zawodymyz ilki bilen hil ýörelgesine eýerip, dünýä derejesindäki önümleri öndürýär.Önümlerimiz bu pudakda ajaýyp abraý gazandy we täze we köne müşderileriň arasynda ygtybarly ynam gazandy ..

tabşyryň

iň soňkyhabarlar we bloglar

has giňişleýin gör
 • Öňdebaryjy gaplamany döretmek üçin üznüksiz tagallalar, innowasiýa gözlegleri we ösüş & # ...

  2823-nji Guanç Guangzhouou halkara yşyklandyryş sergisi (ýeňil Aziýa sergisi) 2023-nji ýylyň 9-njy iýunynda Hytaýyň import we eksport harytlar ýarmarkasy zalynda geçirildi.9-njy säherde presi ...
  Koprak oka
 • 2023-nji ýylyň ýanwar-maý aýlarynda işgärleriň doglan güni

  Kompaniýa tarapyndan meýilleşdirilen we guralan, 2023-nji ýylyň 25-nji maýynda sagat 3-de dynç alýan aýdym-saz bilen bilelikde işgäriň doglan güni dabarasy geçirildi.Kompaniýanyň işgärler bölümi, hemmeleri öçürmek üçin reňkli şarlar, ajaýyp içgiler bilen her kim üçin baýramçylyk dabarasyny ýörite gurady ...
  Koprak oka
 • “Shineon” (Nanchang) Technology Co., Ltd. 2023 Bahar pasly we 2022 ualyllyk işgäri garaşýar ...

  Işgärleriň boş wagtlaryny baýlaşdyrmak maksady bilen, kompaniýa ýolbaşçylarynyň, Şineon (Nanchang) Technology Co., Ltd. topar gurluşyk gurady bahar çykyş akti ...
  Koprak oka

Shineon - LED paketleri we modullary öndüriji dünýä belli marka.

 • sns01
 • sns02
 • Baglanyşyk
 • googleplus

bilen habarlaşyň

  Shineon (Nanchang) Technology Co., Ltd.

  Salgysy: bld # 7-1, CEC pes uglerodly tehnologiýa seýilgähi, 699 Týanxiang şaýoly, Gaoksin etraby, Nançang, Jiangxi, Hytaý

  Mob / Wechat / whatsApp: + 86-18079107091

  Telefon: +86 791 88130119-8035

  E-poçta:yannideng@shineon.cn

  Sahypa:www.shineon-led.com / www.shineon.cn


  “Shineon” (Pekin) Tehnologiýa Ş.

  Salgysy: 3 / F, 3-nji bina, Sanly zawod, 58-nji, Jinghai Rd, BDA, Pekin, Hytaý 100176

Derňew