• HAKYNDA

“Shineon Technology Co., Ltd.”

dwefrgr

“ShineOn”, yşyklandyryş we displeý bazary üçin öňdebaryjy global LED paket we modul çözgüt üpjün edijisidir.2010-njy ýylyň ýanwar aýynda döredildi. ABŞ-nyň ýokary tehnologiýaly kompaniýalarynda tejribesi bolan optoelektronika pudagy hünärmenleriniň topary tarapyndan döredildi.ShineOn, GSR kärhanalary, Demirgazyk Light Wenture Capital, IDG-Accel Partners we Mayfield ýaly meşhur ABŞ we Hytaý wençura kapital firmalary tarapyndan berk goldanýar we ýerli häkimlik tarapyndan hem goldanýar.
10 ýyldan gowrak ösüşden soň, kompaniýa “ShineOn (Pekin) tehnologiýasy” we “ShineOn innowasiýa tehnologiýasy” atly iki guramadan ybarat topar kärhanasyna öwrüldi.“ShineOn” (Pekin) tehnologiýasy ýokary güýçli senagat yşyklandyryş enjamlary we akylly yşyklandyryş ulgamlary ugrunda işleýän Şençzhenen Betop Elektronikasyny saklaýar, “ShineOn Innovation Technology” bolsa “ShineOn” (Nanchang) tehnologiýasyny saklaýar we LED enjamlaryna, modullaryna we böleklerine ünsi jemleýän “ShineOn Hardtech” -i bölekleýin saklaýar. ösen displeýler, ýokary öndürijilikli yşyklandyryş we beýleki programmalar üçin ulgamlar.

“ShineOn” ýokary öndürijilikli, ýokary hilli LED paketleri we modullary üçin eýýäm marka adyna öwrüldi.SMD, COB, CSP paketleri we DOB sürüjisi integrirlenen modul giň reňkli gamut telewizorynda we ýokary reňkli öwüşginli, doly spektrli LED ýagtylyk çeşmesinde ulanyldy.Müşderilerine Skyworth, TCL, TPV, BOE, LG, Toýoda Gosei, Leedarson, FSL we başgalar girýär.“ShineOn” ýakynda mini-LED / mikro-LED, şeýle hem ýörite yşyklandyryş we optiki datçiklerde gaýtadan işledi.

fefefe

“ShineOn” 2011-nji ýylyň “Global Clean-tech 100” kompaniýasy hökmünde ykrar edildi we 2013-nji ýylda “Red Herring Global 100” baýragyna mynasyp boldy.Şeýle hem 2014-nji ýylda Hytaýda “Deloitte Top 50 çalt ösýän ýokary tehnologiýa kompaniýasy” diýlip atlandyryldy.ShineOn, LM-80 barlaghanasy üçin CNAS we EPA-dan akkreditasiýa aldy.Önümçilik liniýasynda ösen MES we ERP ulgamyny ornaşdyrdy we berk hil dolandyryş ulgamyny döretdi.“ShineOn” müşderileriniň barha artýan islegini kanagatlandyrmak üçin önümçilik liniýasyny giňeldýär.Kompaniýa müşderilere innowasiýa, bäsdeşlik, ygtybarly önümler we çözgütler hödürlemek we ahyrky müşderilere gymmatlyk goşmak maksady bar.

Marka

Shineon - LED paketleri we modullary öndüriji dünýä belli marka.

Özbaşdaklaşdyrma

Islegiňiz üçin islendik özleşdirmek mümkinçiligini ediň.

Tejribe

LED paketler we modullar pudagynda 10 ýyl yzygiderli ösüş.