• 2
 • 3
 • 1 (1)
 • Doly spektrli ýagtylyk önümleri

  Doly spektrli ýagtylyk önümleri

  Önümiň beýany Gözden goramak stoly Çyra LED seriýasy, göz retinasynyň potensial zeperini azaltmak we konsentrasiýany ýokarlandyrmak üçin niýetlenen gök-firuzeli ýagtylygyň spektral kemçiliklerini doldurmak bilen gysga tolkunly ýokary energiýa gök ýagtylyk derejesini peseltdi.Reňkli ýokary görkezijiler (Ra = 97 ± 2, Rf> 90, Rg = 100 ± 2) adamlary has rahat duýýar we durmuşdan has köp peýdalanýar.Esasy aýratynlyklary ● Göz howpsuzlygy ● colorokary reňk görkeziji indeks awareness Habarlylygy ýokarlandyrýar we önümiň belgisi bahalandyrylan ses ...
 • Rokary wepalylyk doly spektr Ra98 Kaleidolite seriýasy

  Rokary wepalylyk doly spektr Ra98 Kaleidolite seriýasy

  Önümiň beýany KaleidoliteTM LED seriýasy (Ra = 98 ± 2, Rf> 90, Rg = 100 ± 2) ýokary wepalylygyň, giň reňkli gamutyň ýokary aýratynlyklary bilen enjamlaşdyrylan gün we akkor ýagtylygy ýaly tebigy ýagtylyk çeşmelerine meňzeş spektr bar. we ýokary doýgun reňk.Olar lýumen netijeliligini, ygtybarlylygyny we bahasyny pida etmezden takyk reňk görkezmäge kömek edýär.Bilim we täjirçilik yşyklandyryş, bölek satuw dükany, galereýa, hassahana we öý yşyklandyryşy.Açar ...
 • Tokary TLCI indeks studiýasynyň yşyklandyrylyşy

  Tokary TLCI indeks studiýasynyň yşyklandyrylyşy

  Önümiň beýany Studiýa yşyklandyryjy LED seriýasy (Ra = 98 ± 2, Rf> 90, Rg = 100 ± 2) ýokary CRI, wepalylyk we reňkli gamut bilen kamera düşürilende reňkleriň aýdyň we aýdyň görünmegine ýol açyp, obýektleriň daşky görnüşini ep-esli ýokarlandyrýar. gurnamalar. TVokary telewizion yşyklandyryş yzygiderliligi görkeziji ekranlarda ajaýyp reňk öndürijiligini kepillendirýär.Esasy aýratynlyklary ● CRokary CRI / Rf / Rg indeks (TM-30-15) ● R1-R15> 90 ● Tokary TLCI görkezijisi Önüm belgisi Bahalandyrylan naprýa .eniýe Tok ...
 • Has gowy reňk bermek bilen ýokary hilli

  Has gowy reňk bermek bilen ýokary hilli

  Önümiň beýany CRokary CRI we ýokary wepalylygy bilen güne meňzeş seriýalar önümiň hakyky reňkini dikeldýär we pes gök ýagtylygyň zyýany gözleri we görüşleri netijeli goraýar.Mundan başga-da, bu seriýada ösümlik zerurlyklary we antibakteriallar üçin örän oňat we täsirli rol oýnaýan gyrmyzy ýagtylyk spektri hem bar.Esasy aýratynlyklary ● colorokary reňkli wepalylyk Rf ● Dogry reňkli gamut Rg harmful Zyýanly gök çyranyň az mukdary Önüm sany Bahalandyrylan naprýa [eniýe [V] Bahalandyrylan tok [mA] CC ...