• 2
 • 3
 • 1 (1)
 • Göni yşyk çyrasy

  Göni yşyk çyrasy

  Gyrasy yşyklandyrylan LED yşyk çyralary orta we uly göwrümli LCD-lerde ulanylanda, ululygyň ulalmagy bilen ýagtylyk gollanmasynyň agramy we bahasy ýokarlanar we ýagtylyk çykarylyşynyň ýagtylygy we birmeňzeşligi ideal däl.Lightagtylyk paneli LCD telewizorynyň sebitleýin dinamiki gözegçiligini amala aşyryp bilmeýär, ýöne ýönekeý bir ölçegli garamagy amala aşyryp bilýär, şol bir wagtyň özünde göni yşyklandyrylan LED yşyk çyrasy has gowy işleýär we LCD telewizoryň sebit dinamiki gözegçiligini amala aşyryp bilýär.Göni yşyklandyryş prosesi ...
 • Gyrasy yşyklandyrylan yşyk-diodly yşyk

  Gyrasy yşyklandyrylan yşyk-diodly yşyk

  Yşyk-diodly yşyk çyrasy, yşyklandyryjy diodlaryň suwuk kristal displeýiň yşyk çyrasy çeşmesi hökmünde ulanylmagyny aňladýar, LED yşyk çyrasy adaty CCFL sowuk çyra turbasyndan (floresan lampalara meňzeş) suwuk kristal displeýiň yşyk çyrasydyr. ) yşyk-diodly indikator (ýagtylyk çykýan diod).Suwuk kristalyň şekillendiriş ýörelgesine, suwuk kristal molekulalaryny sowmak üçin ulanylýan daşarky naprýa .eniýäniň t-iň aç-açanlygyny bökdäp biljekdigi hökmünde düşünip bolar.
 • Mini LED

  Mini LED

  Mini LED tehnologiýasy täze displeý tehnologiýasydyr.Mini LED tehnologiýasy telewizorlarda ulanmakdan başga-da, geljekde planşet, jübi telefony we sagat ýaly akylly enjamlarda hem peýda bolup biler.Şonuň üçin bu täze tehnologiýa ünsi çekmelidir.Mini LED tehnologiýasy, kontrasty gowulaşdyryp we şekiliň işleýşini ýokarlandyryp bilýän adaty LCD ekranyň kämilleşdirilen görnüşi hökmünde kabul edilip bilner.OLED öz-özüni ýagtylandyrýan ekranlardan tapawutlylykda, Mini LED tehnologiýasy LED yşyk çyrasyny ...
 • çyra

  çyra

  LED yşyk çyrasy, LCD ekranlar üçin arka ýagtylyk çeşmesi hökmünde LED (ýagtylyk çykaryjy diod) ulanylmagyny aňladýar.Adaty CCFL (sowuk katod turbasy) arka yşyk çeşmesi bilen deňeşdirilende, LED pes energiýa sarp etmegiň, pes kaloriki gymmaty, ýokary ýagtylygy we uzak ömri aýratynlyklaryna eýedir, bu soňky ýyllarda adaty yşyk ulgamynyň doly ornuny tutar diýlip garaşylýar. ýokarydyr we LED yşyk çyrasynyň ýagtylygy uzak wagtlap azalmaz.Mundan başga-da ...