• 2
 • 3
 • 1 (1)
 • Göni yşyk çyrasy

  Göni yşyk çyrasy

  Gyrasy yşyklandyrylan LED yşyk çyralary orta we uly göwrümli LCD-lerde ulanylanda, ululygyň ulalmagy bilen ýagtylyk gollanmasynyň agramy we bahasy ýokarlanar we ýagtylyk çykarylyşynyň ýagtylygy we birmeňzeşligi ideal däl.Lightagtylyk paneli LCD telewizorynyň sebitleýin dinamiki gözegçiligini amala aşyryp bilmeýär, ýöne ýönekeý bir ölçegli garamagy amala aşyryp bilýär, şol bir wagtyň özünde göni yşyklandyrylan LED yşyk çyrasy has gowy işleýär we LCD telewizoryň sebit dinamiki gözegçiligini amala aşyryp bilýär.Göni yşyklandyryş prosesi ...
 • Gyrasy yşyklandyrylan yşyk-diodly yşyk

  Gyrasy yşyklandyrylan yşyk-diodly yşyk

  Yşyk-diodly yşyk çyrasy, yşyklandyryjy diodlaryň suwuk kristal displeýiň yşyk çyrasy çeşmesi hökmünde ulanylmagyny aňladýar, LED yşyk çyrasy adaty CCFL sowuk çyra turbasyndan (floresan lampalara meňzeş) suwuk kristal displeýiň yşyk çyrasydyr. ) yşyk-diodly indikator (ýagtylyk çykýan diod).Suwuk kristalyň şekillendiriş ýörelgesine, suwuk kristal molekulalaryny sowmak üçin ulanylýan daşarky naprýa .eniýäniň t-iň aç-açanlygyny bökdäp biljekdigi hökmünde düşünip bolar.
 • Mini LED

  Mini LED

  Mini LED tehnologiýasy täze displeý tehnologiýasydyr.Mini LED tehnologiýasy telewizorlarda ulanmakdan başga-da, geljekde planşet, jübi telefony we sagat ýaly akylly enjamlarda hem peýda bolup biler.Şonuň üçin bu täze tehnologiýa ünsi çekmelidir.Mini LED tehnologiýasy, kontrasty gowulaşdyryp we şekiliň işleýşini ýokarlandyryp bilýän adaty LCD ekranyň kämilleşdirilen görnüşi hökmünde kabul edilip bilner.OLED öz-özüni ýagtylandyrýan ekranlardan tapawutlylykda, Mini LED tehnologiýasy LED yşyk çyrasyny ...
 • DC LED moduly

  DC LED moduly

  Önümiň beýany “ShineOn” -yň AC yşyklandyryş moduly önümleri öz IC disk çözgütlerine esaslanýar.Önüm görnüşlerine adaty SMD DOB önümleri, AC-COB seriýaly önümler seriýasy girýär.Çyzykly, pes ýygylykly fleş aýratynlyklary bilen çyzykly hereketlendiriş shemasyny ulanmak.Flip-çip COB tehnologiýasyny we AC modul tehnologiýasyny birleşdirýän AC-COB seriýaly önümler ShineOn-yň garaşsyz artykmaçlyklaryna eýedir, bazaryň gurşawyny güýçlendirmek üçin esasy önüm hökmünde ulanylyp bilner.Pes ýygylykly fleş çözgüdi ...
 • Bluetooth mesh tehnologiýasy bilen DOB seriýasy

  Bluetooth mesh tehnologiýasy bilen DOB seriýasy

  Önümiň beýany AC AC liniýa naprýa .eniýesine gönüden-göni birikýär ● lumokary lýumen effekti ● Güýç faktory> 0.95 we pes THD ● Triak garalmagy utgaşýar ● Uzak ömri Bluetooth mesh seriýasy Önüm sanynyň ululygy naprýa Powereniýe güýji CCT Ra Lumen effektiwligi (mm) (wac) (w) ) (K) (lm) (lm / w) MDD-FOC4 φ150 120 15 3000 80 1550 103 ● Bluetooth 5.0 standart SIG-Mesh tehnologiýasy;Mobile Jübi programmasy arkaly lampalary birikdiriň we dolandyryň;MDD-FOC5 ...
 • Flip-Çip tehnologiýasy SMD DOB seriýasy

  Flip-Çip tehnologiýasy SMD DOB seriýasy

  Önümiň beýany Görnüşi Modeliň ady Ölçeg naprýa Powereniýe güýji CCT Ra PF Lumen effektiwligi artykmaçlyklary (mm) (Wac) (W) (lm) (lm / W) MDD DOB MDD-AOC2-300-H-L12D 100 120 12.5 300OK Ra80> 0.95 1250 100 AC liniýa naprýa .eniýesine gönüden-göni birikýär Highokary lýumen effekti Ajaýyp güýç faktory we pes THD MDD-AOC2-300-S-L12D 100 120 12.5 300OK Ra90> 0.95 1060 85 Triac garalmagy NEMA SSL-7A MDD-AOC2-300-H- L15D 100 ...
 • Relokary ygtybarly MDL WarmD seriýasy

  Relokary ygtybarly MDL WarmD seriýasy

  Önümiň beýany Esasy aýratynlyklar • AC liniýa naprýa .eniýesine gönüden-göni birikýär • Kaliforniýa adynyň 24 talaplaryna laýyk gelýär • PF> 0.97, THD <20% . -WD φ228.6 120 30 1800- 3000 90> 0.95 2900 97 ...
 • Çeýe LED lenta yzygiderli häzirki seriýa

  Çeýe LED lenta yzygiderli häzirki seriýa

  Önümiň beýany singleeke-täk reňkli reňkli palitranyň diapazony 2000K-3000K.Önümler esasan içerki bazarda ulanylýar we güýji 20W-den pes.Adaty öçürilýän lampa lampalary we halogen lampalar üçin gönüden-göni çalyşmalar.Programma: öý mebel bazary - içerki çyralar, pol çyralary, diwar lampalary, düşek stol çyralary we ş.m. esasy aýratynlyklar ● CRokary CRI / Rf / Rg indeks (TM-30-18) ● Iň ýokary iş uzynlygy 5 metr ● Doly spektr 2835 yşyk-diodly indikator ● Bitewi ...
 • çyra

  çyra

  LED yşyk çyrasy, LCD ekranlar üçin arka ýagtylyk çeşmesi hökmünde LED (ýagtylyk çykaryjy diod) ulanylmagyny aňladýar.Adaty CCFL (sowuk katod turbasy) arka yşyk çeşmesi bilen deňeşdirilende, LED pes energiýa sarp etmegiň, pes kaloriki gymmaty, ýokary ýagtylygy we uzak ömri aýratynlyklaryna eýedir, bu soňky ýyllarda adaty yşyk ulgamynyň doly ornuny tutar diýlip garaşylýar. ýokarydyr we LED yşyk çyrasynyň ýagtylygy uzak wagtlap azalmaz.Mundan başga-da ...