• 2
  • 3
  • 1 (1)
  • Uly güýçli alýuminiý substrat COB-28AA LED yşyk

    Uly güýçli alýuminiý substrat COB-28AA LED yşyk

    Önümiň beýany COB ýagtylyk çeşmesi, öndürijiniň birnäçe substrata göni LED çiplerini birleşdirýän ýeke-täk ýagtylyk modulydyr.COB ýagtylyk çeşmesi ýylylyk paýlaýyş substratyna gönüden-göni kesgitlenen birnäçe LED çipini ulanýandygy sebäpli, adaty LED gaplama usulyndan tapawutlanýar.Şonuň üçin bu LED çipleriň çip gaplanylandan soň tutýan ýeri gaty az we berk ýygnanan LED çipleri effektiw ýagtylygy ýokarlandyryp biler, şonuň üçin C ...