• 2
  • 3
  • 1 (1)
  • Gyrasy yşyklandyrylan yşyk-diodly yşyk

    Gyrasy yşyklandyrylan yşyk-diodly yşyk

    Yşyk-diodly yşyk çyrasy, yşyklandyryjy diodlaryň suwuk kristal displeýiň yşyk çyrasy çeşmesi hökmünde ulanylmagyny aňladýar, LED yşyk çyrasy adaty CCFL sowuk çyra turbasyndan (floresan lampalara meňzeş) suwuk kristal displeýiň yşyk çyrasydyr. ) yşyk-diodly indikator (ýagtylyk çykýan diod).Suwuk kristalyň şekillendiriş ýörelgesine, suwuk kristal molekulalaryny sowmak üçin ulanylýan daşarky naprýa .eniýäniň t-iň aç-açanlygyny bökdäp biljekdigi hökmünde düşünip bolar.