• 2
  • 3
  • 1 (1)
  • Göni yşyk çyrasy

    Göni yşyk çyrasy

    Gyrasy yşyklandyrylan LED yşyk çyralary orta we uly göwrümli LCD-lerde ulanylanda, ululygyň ulalmagy bilen ýagtylyk gollanmasynyň agramy we bahasy ýokarlanar we ýagtylyk çykarylyşynyň ýagtylygy we birmeňzeşligi ideal däl.Lightagtylyk paneli LCD telewizorynyň sebitleýin dinamiki gözegçiligini amala aşyryp bilmeýär, ýöne ýönekeý bir ölçegli garamagy amala aşyryp bilýär, şol bir wagtyň özünde göni yşyklandyrylan LED yşyk çyrasy has gowy işleýär we LCD telewizoryň sebit dinamiki gözegçiligini amala aşyryp bilýär.Göni yşyklandyryş prosesi ...