• 2
  • 3
  • 1 (1)
  • Akylly yşyklandyryjy

    Akylly yşyklandyryjy

    Önümiň beýany Akylly öý yşyklandyryş dolandyryş ulgamy, kompýuter, simsiz aragatnaşyk maglumatlary geçirmek, ýaýran spektrli aragatnaşyk aragatnaşyk tehnologiýasy, kompýuter akylly maglumatlary gaýtadan işlemek we energiýa tygşytlaýjy elektrik dolandyryşy ýaly tehnologiýalardan düzülen paýlanan simsiz telemetriýa, uzakdan dolandyrmak we uzakdan aragatnaşyk dolandyryş ulgamyna degişlidir. .Öý yşyklandyryş enjamlaryna we hatda öý durmuş enjamlaryna akylly gözegçiligi amala aşyryň.Güýçlilik funksiýalary bar ...