• 2
  • 3
  • 1 (1)
  • Tokary TLCI indeks studiýasynyň yşyklandyrylyşy

    Tokary TLCI indeks studiýasynyň yşyklandyrylyşy

    Önümiň beýany Studiýa yşyklandyryjy LED seriýasy (Ra = 98 ± 2, Rf> 90, Rg = 100 ± 2) ýokary CRI, wepalylyk we reňkli gamut bilen kamera düşürilende reňkleriň aýdyň we aýdyň görünmegine ýol açyp, obýektleriň daşky görnüşini ep-esli ýokarlandyrýar. gurnamalar. TVokary telewizion yşyklandyryş yzygiderliligi görkeziji ekranlarda ajaýyp reňk öndürijiligini kepillendirýär.Esasy aýratynlyklary ● CRokary CRI / Rf / Rg indeks (TM-30-15) ● R1-R15> 90 ● Tokary TLCI görkezijisi Önüm belgisi Bahalandyrylan naprýa .eniýe Tok ...