• 2
  • 3
  • 1 (1)
  • Yşyklandyryş üçin täze tehnologiýa IR LED

    Yşyklandyryş üçin täze tehnologiýa IR LED

    Infragyzyl çykaryjy turba (IR LED), LED diodlar kategoriýasyna degişli infragyzyl çykýan diod hem diýilýär.Elektrik energiýasyny göni infragyzyl ýagtylyga (göze görünmeýän ýagtylyga) öwrüp we ýaýradyp bilýän ýagtylyk çykaryjy enjam.Esasan dürli fotoelektrik wyklýuçatellerinde, duýgur ekranlarda we uzakdan dolandyryjy geçiriji zynjyrlarda ulanylýar.Infragyzyl çykýan turbanyň gurluşy we ýörelgesi adaty ýagtylyk çykýan diodlara meňzeýär, ýöne ýarymgeçiriji ...